Психотерапията в повечето случай не е ангажимент за цял живот. Тя има свое начало и край. Има съответно различни видове психотерапии краткосрочни и дългосрочни – всяка от, която има своето предназначение и цел. В случаите, когато психотерапията е била успешна, независимо от вида й, приключването е един естествен процес. Израснали сте достатъчно, осъзнали сте се, …

Как да избегнем псевдопсихолозите?
На какво да обълнем внимание?