Към съдържанието

Архиви за автор

Teodora Taneva

Вярвам, че хората могат да се променят. В работата ми като психолог виждам, че пътя към щастието е винаги път към себе си. А само този, който е щастлив умее да дава :)

Депресията,която носи послание – подходът на Карл Юнг

Депресията - тази от която, бягаме. Тази, която се опитваме да превъзмогнем, чрез "позитивна нагласа" и "положително мислене". Тази, която ни дърпа назад и ни пречи да си живеем живота, всъщност ни носи послание и докато не го чуем, тя няма да си тръгне. В следващите редове, ще се опитам да обхвана макар и бегло идеята на Карл Юнг за депресията, такава каквато не я познаваме или поне от ъгъл, който е различен от конвенционалния. Не като болестно състояние, а като преход към едно ново Аз.
Депресията,която носи послание – подходът на Карл Юнг

Живот в чужбина – какво може да се обърка (в психологически аспект)

Българите разпръснати по - света са много, много сбъднати и несбъднати мечти, успехи и разочарования, надежди и страдания.Статистиката сочи, че повече от един милион българи живеят в чужбина. И нека си признаем, че повечето не са заминали просто така, от любопитство или за промяна, по един или друг начин са били принудени - търсейки по-добър живот, по-добро заплащане, може би и един по-достоен живот.
Живот в чужбина – какво може да се обърка (в психологически аспект)

Живот,който принадлежи на другите

Живот, който изцяло принадлежи на другите - това се случва често, може би дори твърде често за да си позволим да си признаем. Това често е една лична драма. Лична история довела до много страдания и излишно себеотрицание. Много хора са способни да отдават целия си живот, без дори да осъзнават, че постоянно гонят нечий чужди очаквания, постоянно се опитват да се впишат в даден образ, който другия очаква от тях и постоянно променят себе си за да бъдат приети и харесвани.
Живот,който принадлежи на другите